Kolpa-Varese e kromuar me 2 Shufra EL4316 - 490740